ITR Bolig2tal

Tilbage

Standard IT systemet ITR Bolig2tal er opdelt i moduler. Køb de moduler du aktuelt har brug for. Du kan uden videre udvide med flere moduler, når der er behov for det.

Brugervenlige IT systemer
Ved udformningen af skærmbillederne er der lagt vægt på læselighed og brugervenlighed.
Alle skærmbilleder er skrevet med en større skrift end Windows skærmbilleder i almindelighed bruger. Det giver en lidt større tekst på skærmbillederne, en egenskab som vore brugere sætter stor pris på.
Der er selvfølgelig fuld musestyring på skærmbillederne. Samtidig er der genvejstaster til alle funktioner, så man kan vælge, at undlade at bruge musen, hvilket mange foretrækker.

For brugere der ikke er vant til Windows systemer er det lavet sådan, at hvis en indtastning afsluttes med , så går focus automatisk videre til næste indtastnings felt.

Økonomisystem
Det centrale i økonomisystemet er bogføringen. Hvis du har flere afdelinger eller ejendomme, som aflægger separat regnskab, så kan du kontere dine bilag frit efter behov. Systemet sørger automatisk for at bogføre en evt. mellemregning.

Når du konterer og bogfører, så skal du aldrig behandle et bilag mere end en gang i systemet. Bogføringen fungerer fuldt integreret
med alle dele af systemet, bla.

 • Lejemål
 • Debitorer
 • Kreditorer
 • Lån
 • Klientsager
 • Ansøgere
 • osv.


Her kan vi blot omtale et lille udpluk af modulets mange funktioner.

 • Renteberegning med valgfri aut. bogføring
 • Bogføring efter fordelingstal, (f.eks. antal lejemål)
 • Bogføring ud fra en kopi af et tidligere bilag
 • Årsregnskaber udskrevet fuldt færdige
 • Budgetmodul
 • Automatisk bogføring ud fra opstillede konteringer
 • Aut. bogføring af betalinger tilmeldt betalingsservice
 • Aut. kreditorbetaling med automatisk bogføring


Boligadministration
Systemet omfatter alle de funktioner der er behov for i en boligadministration.

Det er vigtigt, at man hurtigt og overskueligt kan finde oplysninger om lejerne.

Et af fanekortene indeholder lejer posteringer. Her kan alle økonomiske bevægelser vedr. lejeren ses. Du kan gemme disse oplysninger så længe du vil.

Den periodiske (månedlige) debitering sker fuldt automatisk. Det samme gælder lejeindbetalinger som modtages elektronisk. Manuelle indbetalinger og evt. anden bogføring foregår her som alle andre steder i ITR Bolig fuldt integreret. Man skal derfor kun håndtere bilaget én gang.

Den samme overskuelighed findes overalt i ITR Bolig.

Huslejemodulet er selvfølgelig integreret med alle de andre moduler fra ITR Data. Det gælder også økonomi modulet. Derfor skal et bilag altid kun behandles en gang.

Samtidig er systemet udformet så der kan bogføres automatisk på så mange områder som muligt.

Her kan vi blot omtale et lille udpluk af modulets mange funktioner.

 • Alle gængse opkrævningsformer
 • Lån med valgfri renteberegning
 • Boligstøtte kan modtages direkte fra Kommunedata
 • Varmeregnskaber
 • Vandregnskaber
 • Andre forbrugsregnskaber
 • Varsling af lejeforhøjelse


Kontakt ITR Data for flere oplysninger eller for en demonstration af systemet.