ITR Advokat

Tilbage

Advokatmodulet er en integreret del af ITR Data´s administrative IT system. Fra dette system kan enhver bruger vælge få eller flere moduler alt efter behov.
Som en følge af den logiske opbygning er alle funktioner lette at bruge.

Klient og klientsager
Opret nye klienter med det nummersystem som du ønsker, eller tryk på knappen Ny klient for at vælge næste ledige nr. Opret for klienten den eller de sager der er brug for. Sagerne oprettes let ud fra et standard sagskartotek som du selv opbygger, med de sagstyper der er brug for.
Når en sag er afsluttet markeres den som arkiveret. Dette arkiv mærke kan selvfølgelig uden videre ændres så sagen igen bliver aktiv, hvis der skulle opstå behov for det.

Kontokort pr. klientsag
Til hver klientsag er der knyttet et kontokort, så man hele tiden kan se de bogførings poster, der har været på sagen.

Bogholderi - integreret
Al bogføring sker fuldt integreret i et og samme bogførings skærmbillede. Bogførings bilagene kan konteres helt frit som der måtte være behov for. F.eks. kan der på et og samme bilag være så mange klientsager som ønskes samtidig med evt. kreditor poster og almindelige bogholderi, posteringer osv.

Tilsvar
Klient tilsvaret kan vises på skærmen eller udskrives når som helst og lige så tit der er ønske om det. Du kan vælge tilsvaret med alle sager specificeret. Nettotilsvaret vises og sammen holdes med de klient bankkonti der findes. Klient kontienes nettosaldo sammenholdes med klient sagerne og der vises en nettobalance.

Breve - med Word integration
Der kan udskrives breve og andre skrivelser direkte fra advokat modulet, eller der kan flettes til Word tekstbehandling. I Word tekstbehandling kan man så automatisk flette klientsags oplysningerne ind på plads i de standard skrivelser som man ønsker at benytte.

Noter
Ud over de faste oplysninger der findes vedr. klienter og klientsager, er der tilsluttet en mulighed for at skrive de oplysninger som man har brug for at have lige ved hånden om den pågældende sag. Disse noter skrives i helt fri form og med et frit omfang.

Når der er skrevet noter om en klientsag vises dette med et lille blåt "note vejskilt" i øverste højre hjørne når klient sagen kaldes frem.

På denne måde er aktuelle oplysninger altid lige ved hånden.