ITR Løn

Tilbage

Benyt ITR-Løn som lønnings bogholderi. Systemet danner lønsedler, laver skatteberegning og overfører løn- og pensions beløb til det bank system som du benytter.

Timesags regnskab
Her holdes der rede på medarbejdernes tidsforbrug på de enkelte sager - såvel klientsager som evt. interne sager. Tidsforbruget kan på sagerne underopdeles på arter.

Salærfaktura
Fakturering af klienter foregår problemfrit med faktureringsprogrammet. Udskriv fakturaen i valgfrit antal eksemplarer. Fakturaen bogføres automatisk, idet klientsagen debiteres og valgfrie indtægtskonti krediteres. Dette styres via et ydelsesnr, således at der kan være flere ydelser på samme faktura. Fakturalinierne kan være baseret på faste takster - f.eks. time takster - eller på helt valgfrie beløb som man blot indtaster på faktureringstidspunktet.